کارگروه اقتصادی و تجاری نمودن مرتعداری در ایران توسط اتحادیه

img

به منظور اجرای رسالت علمی اتحادیه این تشکل علمی اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی نموده است که یکی از کارگروههای به ریاست جناب آقای دکتر حسین ارزانی نایب رییس محترم اتحادیه و استاد گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به سرانجام رسید.

نتیجه نهایی و گزارش تصویری جهت استحضار و بهره برداری جامعه علمی کشور ارایه می گردد.

1 22

33 ek

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

3 × 1 =