چالشها و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان منابع طبیعی و محیط زیست کشور

img

جلسه اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران با انجمن های علمی عضو در خصوص هفته منابع طبیعی امسال در روز آموزش و پژوهش با محوریت اشتغال فارغ التحصیلان منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد. طبق تصمیم و جلسات قبلی مقرر بود هر یک از انجمن های علمی فرصت های شغلی قابل احصا در زمینه تخصصی و پیشنهادها و راهکارهای اجرا آن را ارایه دهند. این چندمین نشست تخصصی در این زمینه می باشد که مقرر گردید جلسه جمع بندی نهایی این موضوع دو هفته دیگر در حاشیه همایش ملی انجمن علمی سامانه های سطوح آبگیر باران ایران در اصفهان برگزار میگردد صورت گیرد. از همه علاقه مندان به موضوع اشتغال فارغ التحصیلان منابع طبیعی و محیط زیست درخواست می گردد پیشنهادات خود را تا حداکثر یک هفته ارسال فرمایند تا در برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

یک × 3 =