نشست هم اندیشی خانم ابتکار و معاونین سازمان با آقای دکتر سلاجقه رییس اتحادیه و اعضای هیات رییسه

img

رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه منابع طبیعی و محیط زیست ایران با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیدار و پیرامون مسائل و زمینه های همکاری مشترک گفتگو کردند

در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهاد همکاری اتحادیه منابع طبیعی و محیط زیست ایران با سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: استفاده از توان دانشگاهیان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به ویژه در قالب اتاق های فکر معاونت های تخصصی سازمان، همچنین جلسات مشورتی و تصمیم سازی از جمله استراتژی های مدیریتی در دوره جدید مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به محورها و موضوعات مشترک میان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی همچون مقابله با گرد و غبار، بیابان زدایی، مقابله با فرسایش خاک، مدیریت مراتع و دامداری، مدیریت کشاورزی، حفاظت از عرصه های جنگلی، خاطرنشان کرد: بهبود شرایط محیط زیست و منابع طبیعی کشور و رفع چالش های متعدد کنونی تنها از طریق مدیریت علمی و صحیح امکان پذیر است.

آقای دکتر سلاجقه نیز ضمن تشکر از استقبال خانم دکتر ابتکار از برنامه های اتحادیه و رویکرد مشورتی و همفکری سازمان با متخصصین قول همکاری های بیشتر اتحادیه با سازمان محیط زیست را دادند

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

شش + 6 =