شرکت رییس و بازرس اتحادیه در مجمع عمومی شورای انجمن های علمی ایران

img

جناب آقای دکتر  علی سلاجقه رییس و جناب آقای دکتر باریس مجنونیان بازرس اتحادیه به همراهی جناب آقای مهندس محمد رضا گنجی نماینده انجمن جنگلبانی ایران و مهندس علی بناگر دبیر اتحادیه در مجمع عمومی شورای انجمن های علمی ایران در تاریخ دوشنبه هشت خرداد مصادف با سوم ماه مبارک رمضان در دانشگاه خاتم تهران برگزار شد شرکت نمودند. در این مراسم جناب آقای دکتر قاسمی رییس شورا و بازرس شورا به ارائه گزارش عملکرد شورا پرداختند و قبل از صرف افطار توسط مهمانان، نمایندگان انجمن های علمی به مدت یک ساعت به ارائه نظرات پرداختند. خاطر نشان می سازد اعضای هیات رییسه اتحادیه دو ماه پیش در جلسه مشترک هم اندیشی با هیات مدیره شورای انجمن های علمی در محل شورا به تبادل نظر پرداختند و طبق پیشنهاد شورا مقرر گردید همایش فصلی شورا توسط اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در اواخر شهریور یا اوایل مهر ۱۳۹۶ برگزار گردد.

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

15 + 10 =