اعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت رئیسه 2

دکتر علی سلاجقه

دکتر علی سلاجقه

سمت: رییس  هیات مدیره اتحادیه

تحصیلات :فوق دکتری علوم و مهندسی آب از UCF آمریکا

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن