اعضای هیئت رئیسه

دکتر علی سلاجقه

دکتر علی سلاجقه

سمت: رییس  هیات مدیره اتحادیه

تحصیلات :فوق دکتری علوم و مهندسی آب از UCF آمریکا

نوشته های مشابه

بستن
بستن