جلسه هیات رییسه اتحادیه با انجمن های علمی عضو در دانشگاه تهران

img

جلسه هیات رییسه  اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران با روسا و نمایندگان انجمن های علمی عضو در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد . در این نشست دو ساعته در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست ایران بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد چالشهای این روزهای منابع طبیعی و محیط زیست کشور از طریق مبادی ذیربط پیگیری گردد.

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

11 + هجده =