جلسه تبادل نظر و همکاری مشترک اتحادیه و بنیاد برکت و کانون جهادگران

img

جلسه تبادل نظر و همکاری مشترک اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران واعضای  هیات مدیره  بنیاد  برکت و کانون جهادگران در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه مشترک دکتر بشارتی معاون پیشین ریاست جمهوری در امور روستایی و هیات همراه پیشنهاداتی را در خصوص همکاریهای مشترک و همچنین استفاده از ظرفیت علمی اتحادیه مطرح کردند و مقرر گردید در این خصوص اقدامات مشرکی انجام پذیرد.

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

12 − 7 =