بیانیه انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران در خصوص ماهی تیلاپیلا

img

هر گونه اقدام در مجوز ورود، گسترش و توسعه پرورش ماهی تیلاپیا در آب های ایران به مثابه خیانت به کشور است.

جهت دریافت فایل، اینجا کلیک کنید

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

15 − 5 =