برگزاری جلسه هیات رییسه اتحادیه در خرداد ۱۳۹۶

img

در دومین جلسه هیات رییسه اتحادیه که درروز دو شنبه ۱/۳/۱۳۹۶ برگزار گردید پیرو ارائه و توضیحات جناب آقای دکتر عواطفی عضو محترم هیات علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل مقرر گردید اتحادیه پیگیری لازم را در خصوص ارتقای تشکیلات سازمانی منابع طبیعی کشور در قالب وزارت منابع طبیعی و سازمان مستقل نظام مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست کشور انجام دهد و با همکاری انجمن های علمی و  همه متخصصین و دلسوزان منابع طبیعی و محیط زیست کشور این دو مورد را تا حصول نتیجه قویا پیگیری نماید. از همه کارشناسان و صاحب نظران دعوت می گردد برای انجام این مهم به هر طریقی که می توانند اتحادیه را یاری رسانند . لطفا نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را به همراه نام، شماره تلفن و ایمیل خود به ایمیل انجمن ارسال فرمایید.

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

3 + پنج =