اخبار

اولین جلسه هیات رییسه اتحادیه در خصوص مسایل مستحدثه منابع طبیعی و محیط زیست کشور

اولین جلسه هیات رییسه اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در سال ۱۳۹۷ برگزار و در خصوص مسایل مستحدثه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گفتگو صورت گرفت. یکی از مصوبات جلسه برگزاری نشستی علمی و اجرایی با همکاری کمیسیون انجمن های علمی ایران در خصوص نقش و جایگاه انجمن های علمی در جامعه مدنی، مشکلات پیش روی انجمن ها، چالشها و راهکارهای پیش رو برای فعالیت بی دغدغه انجمن های علمی، نقش انجمن های علمی در راهبری علمی حوزه های مربوطه و سایر مسایل مرتبط، توسط اتحادیه و با حضور پیشکسوتان این حوزه و همکاری انجمن های علمی برگزار گردد.

نوشته های مشابه

بستن
بستن