انتخاب آقای دکتر مجید مخدوم رییس کمیته علمی اتحادیه بعنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران

img

در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جناب آقای دکتر مجید مخدوم رییس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و عضو هیات رییسه اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران بعنوان پژوهشگر نمونه موفق به دریافت نشان درجه یک شدند.در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جناب آقای دکتر مجید مخدوم رییس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و عضو هیات رییسه اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران بعنوان پژوهشگر نمونه موفق به دریافت نشان درجه یک شدند.

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

ارسال نظر

2 × 2 =