برنامه همایش ملی بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایران

به بخش اعلام برنامه همایش ملی بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایران خوش آمدید. در این بخش برنامه تنظیم شده برای این همایش قابل مشاهده و دریافت است.

نویسنده : اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

ارسال نظر

نوزده + 11 =