اخبار
  ۲۱ دی ۱۳۹۷

  گزارش انتخابات انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران

  عضای محترم انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران بدین وسیله به اطلاع می رساند انتخابات…
  اخبار
  ۱۶ دی ۱۳۹۷

  تشکیل جلسه هم اندیشی معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست ایران با انجمن های علمی

  به دعوت و ابتکار دکتر امیدی نیا معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست…
  اخبار
  ۱۶ دی ۱۳۹۷

  برگزاری هفتمین جلسه کمیته علمی اولین کنگره کشاورزی و منابع طبیعی کشور

  هفتمین جلسه کمیته علمی اولین کنگره کشاورزی و منابع طبیعی کشور در محل شورای انجمن…
  اخبار
  ۱۶ دی ۱۳۹۷

  برگزاری جلسه هیئت رئیسه

  جلسه هیات رییسه اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران برگزار شد. در…
  اخبار
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷

  انتخاب علی سلاجقه بعنوان رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

  🔵 علی سلاجقه بعنوان رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران…
  اخبار
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷

  نتیجه انتخابات هیات رئیسه اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

  🔴 نتیجه انتخابات هیات رئیسه اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در…
  اخبار
  ۲۳ مهر ۱۳۹۷

  برگزاری جلسه اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

  جلسه اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در گروه احیا مناطق خشک…
  اخبار
  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

  جلسه هیات رییسه اتحادیه با جناب دکتر لیاقت رییس کمیسیون انجمن های علمی ایران و آقای معصومی معاون دفتر انجمن های علمی کشور در وزارت علوم

  جلسه هیات رییسه اتحادیه با جناب دکتر لیاقت رییس کمیسیون انجمن های علمی ایران و…

  پخش زنده

  بستن
  بستن